Het eerste consult

Wanneer u zich bij ons aanmeldt voor een osteopatisch onderzoek en behandeling, vindt er eerst een uitgebreid vraaggesprek plaats. Het kan zijn dat u hiervoor al een (digitaal) intakeformulier heeft ingevuld. Niet alleen uw klachten worden doorgesproken, er kunnen ook vragen worden gesteld over uw algemene gezondheid (zoals: hart en bloedvaten, luchtwegen, eventuele behandelingen uit het verleden, medicijngebruik, overig onderzoek, etc.), leefgewoonten en mogelijke familiaire klachten.

Zijn er contra-indicaties?

Voor het bezoeken van een osteopaat, heeft u in principe geen verwijzing van uw (huis)arts of specialist nodig. Dit betekend dat osteopaten getraind moeten zijn in het uitsluiten van contra-indicaties. De osteopaat stelt zich altijd de vraag of u bij hem aan het goede adres bent of dat er eerst nader onderzoek moet worden gedaan door bijvoorbeeld een arts. Een osteopaat weet ook wanneer hij u niet kan helpen.

Osteopatisch onderzoek

Indien geen contra-indicaties worden gevonden, onderzoekt de osteopaat de beweeglijkheid van alle weefsels in het lichaam. Dit is dus niet beperkt tot de regio van de klachten, het hele lichaam onderzocht op beweeglijkheid. Zowel het bekken, de rug en de andere gewrichten als de organen en de schedel worden op beweeglijkheid getest. Het gaat de osteopaat dan bijvoorbeeld om vastzittende gewrichten en spieren, een gespannen middenrif of bindweefsel rondom de organen.
Zowel het onderzoek als de behandeling wordt met de hand uitgevoerd. De osteopaat is zo geoefend dat hij, naast de beweeglijkheid van alle grote en kleine gewrichten, ook de positie, vorm en beweging van de organen kan voelen.

Diagnose

Uit het intakegesprek en het lichamelijk onderzoek volgt de osteopatische diagnose. Hierin worden één of meerdere bewegingsbeperkingen aangegeven die, eenmaal losgemaakt, de oplossing zouden kunnen zijn voor uw klachten. Het behandelplan wordt individueel vastgesteld en met u besproken. Wanneer overleg met uw (huis)arts nodig is, wordt dit met u besproken.