Osteopathie na bevalling bij moeder

Bij de geboorte van een kind komen grote krachten vrij op het lichaam van de moeder waarbij er opnieuw aanspraak wordt gemaakt op de mobiliteit van het lichaam.

De bevalling voor de moeder verloopt niet altijd zoals gepland door bijvoorbeeld langdurige weeën of trage ontsluiting. Soms moet er tijdens de bevalling gebruik worden gemaakt van een vacuümpomp of verlostang. Het kan ook gebeuren dat er extra druk op de buik wordt uitgeoefend tijdens de bevalling om de geboorte van de baby te bespoedigen.
Gedurende de groei van de baby tijdens de zwangerschap komen de buikorganen steeds meer in de verdrukking. Zodra de baby geboren is verplaatsen deze organen zich meteen weer in de vrijgekomen ruimte in de buik. Door deze drukverschillen en beknelling van de organen kunnen blokkades ontstaan, die kunnen leiden tot klachten.

Het kan daarom raadzaam zijn om uw lichaam na de bevalling osteopathisch te laten begeleiden om klachten te voorkomen of in een vroeg stadium te onderkennen.

Weten of osteopathie u kan helpen?

Maak nu een afspraak
Maak nu een afspraak