Osteopathie bij zwangerschapswens

Zwanger worden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Meestal gaat het vanzelf, maar kan een lange, emotionele en zware weg zijn.

Om zwanger te worden moeten is het raadzaam dat beide partners een goede gezondheid hebben. Bij de man moet het sperma van goede kwaliteit zijn. Bij de vrouw spelen veel meer aspecten een rol.
Eerst moet er een goede eirijping en eisprong plaatsvinden. Dit wordt geregeld door het hormonaal systeem. Vervolgens kan de bevruchting plaatsvinden in de eileider, die goed doorgankelijk moet zijn om de zaadcellen bij de eicel te laten komen.

Bij een geslaagde bevruchting vindt na enkele dagen de innesteling plaats in de baarmoeder. Hiervoor moet een goede slijmlaag in de baarmoeder zijn opgebouwd. Daarna volgt de aanleg van de placenta, die belangrijk is voor de doorbloeding en voeding van het embryo.
Als er in de eerste maanden van de ontwikkeling bij het embryo en afwijking ontstaat dan volgt er meestal een miskraam.

Osteopathie kan helpen je zwangerschapswens in vervulling te laten gaan

Gedurende de gehele zwangerschap spelen hormonen, doorbloeding en beweging een grote rol. Bij de man is de doorbloeding van het scrotum van belang voor de kwaliteit van het sperma. Bij de vrouw kan het hormoonsysteem op een positieve manier worden beïnvloedt. De osteopaat kan door mobilisaties van de baarmoeder, eileiders en eierstokken invloed uit oefenen op het transport van de bevruchte eicel en op de doorbloeding van de betrokken structuren. Hierdoor is het mogelijk om de kans op een geslaagde zwangerschap aanzienlijk te vergroten.

Bij zwangerschapsbehandelingen met alleen hormonen of bij IUI, ICSI en IVF is de mobiliteit van de baarmoeder, eierstokken en eileiders belangrijk voor een goede kans van slagen.

Het zwanger kunnen worden is gebaat bij een gezonde levensstijl van beide partners. Factoren zoals onder andere gezonde voeding en beheersing van het stressniveau hebben een gunstige invloed op de kwaliteit van het sperma en de uitrijping van de eicellen.

Is er een kinderwens, maar lukt het maar niet om zwanger te worden, dan is osteopathie een behandelmethode die goed kan helpen.