Veiligheid

Voor het bezoeken van een osteopaat, heeft u in principe geen verwijzing van uw (huis)arts of specialist nodig. Dit betekend dat osteopaten getraind moeten zijn in het uitsluiten van contra-indicaties.

Om te beoordelen of u met uw klachten bij ons terecht kunt, zullen wij tijdens de uitgebreide anamnese en lichamelijk onderzoek letten op signalen van onderliggende ziektes en eventuele afwijkingen. Naast het osteopathisch onderzoek, maakt uw osteopaat van Osteopathie Heerhugowaard bij ieder bezoek gebruik van zijn verpleegkundige en fysiotherapeutische achtergrond.
Blijkt er sprake te zijn van contra-indicaties (ook wel rode vlaggen genoemd), wordt u doorverwezen naar uw huisarts.

Osteopatische behandelingen hebben in principe geen bijwerkingen, maar soms krijgt een patiënt na de behandeling korte tijd last van hoofdpijn, vermoeidheid of juist een verergering van de klacht. Het is dan ook raadzaam om de dag van de behandeling rustig door te brengen en te wachten met fanatiek sporten tot de volgende dag.

Via visitatie, na- en bijscholing bewaakt het N.R.O. (Nederlands Register voor Osteopathie) de kwaliteit van de osteopathie in Nederland. Osteopathie Heerhugowaard is hierbij aangesloten en uw osteopaat van Osteopathie voldoet aan de normen van de NRO.

Als NRO geregistreerde osteopaat moeten wij o.a. voldoen aan de volgende normen:

  • De osteopaat heeft een diploma van een NRO erkende opleiding Osteopathie.
  • De osteopaat voldoet aan de normen voor medische basiskennis.
  • De osteopaat werkt in een goedgekeurde praktijk.
  • De osteopaat is gemiddeld minstens 10 uur per week praktiserend als osteopaat.
  • De osteopaat werkt volgens de normen van de beroepsgroep. Deze normen komen o.a. tot uiting in de beroepscode, het beroepscompetentieprofiel en (vakinhoudelijke) richtlijnen.
  • De osteopaat neemt deel aan de centrale Klachten- en Geschillenregeling.
  • De osteopaat valt onder toezicht van het College van Toezicht (tuchtrecht).
  • De osteopaat doet actief aan (geaccrediteerde) deskundigheidsbevordering (160 uur per 5 jaar).
  • De osteopaat levert zorg volgens de Algemene Voorwaarden Osteopathie.
  • De osteopaat heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Patiënten van Osteopathie Heerhugowaard worden op een veilige en correcte wijze volgens de laatste inzichten en stand van zaken behandeld. Om dit te bereiken houden wij ons op de hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.

Een goede medische kennis van de anatomie en fysiologie is belangrijk. Naast het volgen van (bij)scholing binnen de osteopathie, houden wij ons ook de hoogte van ontwikkelingen binnen de geneeskunde.

Osteopathie wordt binnen Nederland als een relatief nieuw vakgebied gezien. Mede oorzaak hiervan is, dat er nog niet altijd voldoende wetenschappelijke onderbouwing van het behandel effect bestaat. Echter, de ontwikkeling van wetenschappelijke onderbouwing van osteopathie is in volle gang. In diverse Europese buurlanden heeft dit al geleidt tot volledige erkenning van de osteopathie. Voorbeeld hiervan is Engeland, waar osteopathie op dezelfde manier erkend wordt als fysiotherapie en tandheelkunde. In België en Frankrijk zijn inmiddels een kader-wet aangenomen om deze erkenning ook te realiseren. Inmiddels zijn er in Europa verschillende universitaire opleidingen voor osteopathie. In Amerika is osteopathie al meer dan 30 jaar een wettelijk erkende universitaire opleiding en behandelmethode.