Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u vragen die veel aan ons worden gesteld. Staat uw vraag er niet tussen, of is het antwoord nog niet geheel duidelijk voor u? Neem contact met ons op. Op werkdagen zijn wij van 08:00 tot 18:00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 072-5714546.

Indien wij niet in de gelegenheid zijn om u persoonlijk te woord te staan, of indien u belt buiten onze werktijden krijgt u ons antwoordapparaat aan de lijn. U kunt hier u bericht achterlaten of een mail sturen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

De osteopaat behandelt de oorzaak van klachten aan gewrichten, weefsels en organen in het lichaam.

Aanleiding tot klachten kunnen zijn: ongevallen, sportblessures, overbelasting, spierverrekkingen, ontstekingen, operaties, littekens die verklevingen veroorzaken, etc. (De oorzaak van de klacht is dat de persoon de aanleiding niet kan compenseren, c.q. opheffen).
Klachten ontstaan niet altijd waar de primaire oorzaak zich bevindt en er kan een aanzienlijke periode (soms jaren) bestaan tussen de oorsprong en de uiting van de klacht waarvoor de patiënt zich laat behandelen.

Bijvoorbeeld:

  • Een enkelblessure kan jaren later rugpijn of hoofdpijn veroorzaken.
  • Een val op het staartbotje kan na verloop van tijd migraine of duizeligheid veroorzaken.
  • Een tangverlossing kan bij kinderen, leer-, gedrags- of motorische stoornissen tot gevolg hebben.
  • Buikoperaties kunnen naar verloop van tijd rugpijn, stoelgang problemen, hoofd-, nek- of schouderpijnen veroorzaken.

Klachten ontstaan wanneer er bewegingsblokkades optreden in of tussen de systemen. Het lichaam zal zelf proberen deze blokkades te compenseren, c.q. op te heffen. Gewoonlijk lukt dat. Als dat niet lukt, is de osteopaat de aangewezen persoon, d.m.v. zijn behandeling, deze blokkades op te heffen.

Klik hier voor een overzicht van klachten waarmee u eventueel bij een osteopaat terecht kunt.

Nee, u heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig. Osteopathie is een vrij toegankelijke vorm van zorg net zoals de fysiotherapie.

Om te beoordelen of u met uw klachten bij ons terecht kunt, zullen wij tijdens de uitgebreide anamnese en lichamelijk onderzoek letten op signalen van onderliggende ziektes en eventuele afwijkingen.
Blijkt er sprake te zijn van contra-indicaties (ook wel rode vlaggen genoemd), wordt u doorverwezen naar uw huisarts.

Ja, osteopathie is een erkende vorm van aanvullende gezondheidszorg. In Nederland kan iedereen zich uitgeven als osteopaat. De vergoeding die een verzekering eventueel biedt, geldt alleen voor erkende osteopaten.
Een erkende osteopaat heeft D.O.-MRO achter zijn naam staan en is lid van het NRO (Nederlands Register voor Osteopathie). In deze praktijk werkt een erkend osteopaat.

Osteopaten ondergaan extra opleidingen in het onderzoeken en behandelen van het spier- en bottenstelsel, schedel en de inwendige organen. Door deze opleiding kunnen osteopaten inzicht verschaffen hoe klachten en ziekten andere delen van uw lichaam kunnen beïnvloeden.

Nee, het is niet noodzakelijk in osteopathie te geloven voor het verkrijgen van resultaat. Als u een behandeling ondergaat, kan het u ten goede komen wanneer u vertrouwen stelt in de behandeling en de behandelaar. Dit geldt voor alle vormen van gezondheidszorg.

Een osteopaat zal de tijd en de moeite nemen om u zoveel mogelijk uit te leggen wat hij doet en waarom hij dat doet.

Osteopathie behandelt alle structuren in het lichaam, zowel het bewegingsapparaat (pariëtaal), als het orgaanstelsel (visceraal) en het zenuwstelsel (craniosacraal). Manuele therapie behandelt uitsluitend het bewegingsapparaat. Manuele therapie kan worden beschouwd als een gedeelte van de osteopathie.

Manuele therapie is in Nederland geïntroduceerd door G. v.d. Bijl sr., zelf een osteopaat. Hij heeft een deel van het lichaam, het zogenaamde pariëtale deel (bewegingsapparaat) als uitgangspunt genomen voor therapeutische benadering via de botstukken. Aan deze therapie heeft hij de naam manuele (met de handen) therapie (de genezing bevorderend) gegeven.

Osteopathie is een beschermd beroep, maar iedereen mag zich osteopaat noemen. Echter, wanneer een osteopaat een fout begaat, dan zal alleen diegene die echt osteopathie gestudeerd heeft en met goed resultaat afgerond heeft, juridisch beschermd zijn. Voor een patiënt is het dus verstandig om te zoeken naar een osteopaat D.O. of D.O.-MRO, want deze zijn aangesloten bij het register en daarvan weet je dus zeker dat ze erkend osteopaat zijn. De osteopaat in deze praktijk staat geregistreerd in het register van het NRO.

Ja, baby’s en kinderen kunnen osteopatisch behandeld worden.

Een aantal problemen bij kinderen ontstaat tijdens de geboorte. Een te nauw geboortekanaal, een stug bekken van de moeder of hulpmiddelen bij de bevalling kunnen de flexibiliteit van het schedeltje veranderen. Op den duur kan dit leiden tot problemen als: groeistoornissen, motorische achterstand, dreinerigheid, onrust en klachten variërend van oorontstekingen tot long- of darmproblemen. Als een kind regelmatig naar een arts moet vanwege dit soort klachten, of wanneer het niet lekker in z’n vel zit is osteopathie een veilige methode om veel problemen te verhelpen of te voorkomen.

De handgrepen van een osteopaat zijn zacht. Zo zacht zelfs, dat baby’s kort na de bevalling behandeld kunnen worden. Kinderen vinden de behandeling over het algemeen erg prettig, omdat het hen een ontspanning geeft die ze voorheen niet kenden.

Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten toonde aan dat kinderen die regelmatig schedelbehandelingen ondergingen, op school aanzienlijk beter presteerden, zowel wat leerprestaties als wat sociaal gedrag betreft.

De osteopaat zal een uitgebreid gesprek met u hebben (anamnese). Deze belangrijke informatie zal de osteopaat een indruk geven van de primaire oorzaak. Vervolgens wordt de patiënt van ‘van top tot teen’ onderzocht, ongeacht de klacht. De osteopaat zal alle bewegingssystemen op beweeglijkheid testen. Zo kan hij er achter komen waar zich de blokkades en bewegingsbeperkingen in het lichaam bevinden die met de klachten verband houden. Zelfs minuscule bewegingsstoornissen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben. Het is dus belangrijk dat u in het vraaggesprek duidelijk alle doorgemaakte aandoeningen vermeldt.

Daarna bespreekt hij de gevonden stoornissen met u en wordt u uitgelegd hoe de stoornis kon ontstaan, hoe uw klachten verholpen kunnen worden en hoe u mogelijk in de toekomst klachten kunt voorkomen. Naast het lichamelijk onderzoek kan de osteopaat ook d.m.v. het bekijken van röntgenfoto’s zijn diagnose ondersteunen.

De behandeling is gericht op het verhelpen van de bewegingsbeperkingen t.g.v. de primaire oorzaak en de compensaties. De osteopaat gebruikt een groot aantal specifieke behandelingsmethoden om de gevonden bewegingsverstoringen te behandelen. Hij maakt uitsluitend gebruik van manuele (met de handen) technieken en gebruikt geen apparatuur of medicijnen.

De periode tussen de behandelingen kan variëren van 1 week tot 2 maanden, met tussenpozen van 2 weken tot een maand. Deze tijd heeft het lichaam nodig om tot een nieuw evenwicht te komen. Meerdere behandelingen zijn soms nodig om een optimaal evenwicht te bereiken. Na de behandeling moet het lichaam de tijd en de kans hebben om zijn zelfgenezende krachten ten volle te ontplooien om het probleem zelf op te lossen (zelfgenezing).

De meeste mensen ervaren na 2 – 3 behandelingen al een duidelijke verbetering van de klachten.

De gehanteerde tarieven verschillen per osteopaat. De Nederlandse Mededingings Autoriteit hanteert de regel dat er geen prijsafspraken door een beroepsgroep mogen worden gemaakt.

Er is daarom geen vastgestelde prijs voor een osteopatische behandeling te geven.

Voor de tarieven van Osteopathie Heerhugowaard, kijk verder op onze pagina Tarieven

Nee, osteopathie valt niet onder de basisverzekering, maar wordt door de meeste verzekeringen wel vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Een overzicht van de aanvullende verzekeringen die osteopathie geheel of gedeeltelijk vergoeden kunt u vinden op onze pagina “Vergoedingen

Vragen met betrekking COVID-19

Ja, Osteopathie Heerhugowaard is gewoon open tijdens de gewone openeningstijden voor telefonisch overleg of om een afspraak te maken.

Heeft u vragen? schroom niet om contact met ons op te nemen!

Ja, behandeling kunnen veilig worden ondergaan.

Momenteel zijn er geen (extra) veiligheidsmaatregelen nodig rondom COVID nodig! Wij vragen wel uw medewerking indien de volgende punten voor u van toepassing zijn:

  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38°C)?
  • Heeft u u zelf getest en bent u positief op corona (COVID)?

Als u nog geen afspraak heeft, maar deze wel wil maken, neem dan contact met ons op. Bespreek uw klachten en dan kijken we samen naar de eerst mogelijkheid voor een afspraak. Mogelijk plannen we een afspraak met u die een paar dagen later is dan dat we normaal gesproken proberen te hanteren.

Heeft u al een afspraak, neem even contact met ons op. Afhankelijke van uw situatie bespreken we samen of de afspraak door kan gaan of dat we deze verplaatsen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Heeft u verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius?

Blijf thuis, bel uw afspraak bij Osteopathie Heerhugowaard af, we maken graag met u een nieuwe afspraak.

Nee hoor, mondkapje is niet meer nodig!

Weten of osteopathie u kan helpen?

Maak nu een afspraak
Maak nu een afspraak